Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeiden poikkeusmenettelyt, jotka koskevat Ukrainasta Suomeen saapuvia henkilöitä

Hyväksytyissä Erasmus+ KA121 ja KA122 -hankkeissa voidaan mukauttaa suunnitelmia ja käyttää Erasmus+ -hanketukea Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden liikkuvuusjaksojen järjestämiseen Suomessa. Mahdollisuus mukauttaa hankkeen toimintoja koskee vain uuden ohjelmakauden eli vuosina 2021, 2022 ja 2023 hyväksyttyjä hankkeita. Kaikkien muutosten on noudatettava muutamin poikkeuksin Erasmus+ -sääntöjä. Kansallinen toimisto arvioi ne tapauskohtaisesti. 

Hankkeelle myönnetty kokonaisavustus pysyy ennallaan, vaikka liikkuvuudet muuttuisivat. Avustusta ei siis ole mahdollista korottaa alun perin myönnetystä määrästä; lukuun ottamatta akkreditoituja KA121-hankkeita. 

Liikkuvuuksia voivat olla esimerkiksi

Henkilöstön liikkuvuus 

 • kutsuttu asiantuntija 2–60 päivää
 • job shadowing -jakso 2–60 päivää
 • opettaminen 2–365 päivää
 • opettajaharjoittelijan vastaanotto 10–365 päivää 
 • esimerkiksi henkilöstöliikkuvuuden osallistuja, joka voisi opettaa ukrainankielisiä oppilaita perusopetuksessa tai/ja valmistavassa opetuksessa. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuus:

Jos opinto-oikeutta ei ole: 

 • pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus 30–365 päivää 
 • lyhytkestoinen yksilöliikkuvuus 10–29 päivää

Jos opinto-oikeus on, mutta valmistavaa opetusta ei ole tarjolla: 

 • pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus 30–365 päivää 
 • lyhytkestoinen yksilöliikkuvuus 10–29 päivää    
 • ryhmäliikkuvuus 2–30 päivää 

Erasmus+ -kelpoisuusehdot Ukrainasta tuleville osallistujille

 • Oppilas/opiskelija: Oppivelvollisuusikäinen (alle 18 vuotta)
 • Henkilöstö: henkilö on Venäjän hyökkäyksen aikana työskennellyt Ukrainassa yleissivistävän koulutuksen organisaatiossa tai hänellä on soveltuva koulutus.
 • Kutsuttu asiantuntija: henkilöllä on vastaanottavan organisaation tarpeita vastaavaa erityisosaamista. 

Osallistujat Suomessa tai muualta

 • Henkilö voi olla jo Suomessa, ja liikkuvuus voi tapahtua Suomessa 
 • Henkilö voi tulla Ukrainasta tai toisen maan kautta 

Edellytysten tarkistaminen

Edunsaajan on tarkastettava osallistujan tukikelpoisuus soveltuvista dokumenteista, jotka kansallinen toimisto ja ohjelmaopas määrittelevät. Soveltuvat dokumentit voivat olla esimerkiksi: 

 • oppilas/opiskelija: todistus kirjoilla olosta, opintosuoritusote, ote oppilaitoksen opiskelijarekisteristä, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus
 • henkilöstö: palkkakuitti, tutkintotodistus, työsopimus, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus

Koulutuksen järjestäjät voivat kuitenkin toimia dokumentaation suhteen joustavasti, kun pyritään varmistamaan henkilön sopivuus apurahansaajaksi.

Rahoitussäännöt

 • Yksilötuki: Suomen maakategorian mukainen (Maaryhmä 1)
 • Organisointituki: 500 € 
 • Kielituki: maksimi 300 €/hlö (kulut todennetaan kuitein)
 • Matkatuki, osallisuustuki, kurssimaksut, poikkeukselliset kulut: ohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti. 
 • Osallistujat ovat automaattisesti oikeutettuja osallisuustukeen. Osallisuustukea tulee hakea erikseen.

Poikkeukset hankehallinnossa  

 • Liikkuvuuden oppimistulosten arvioinnissa, tunnistamisessa ja tunnustamisessa tulee noudattaa ohjelman laatustandardeja 
 • Liikkuvuuden todentamiseen tarvittaviin dokumentteihin riittää vastaanottavan organisaation allekirjoitus
 • Learning Agreement -dokumentti on suositeltava, ja sen tekee vastaanottava organisaatio, jolloin osallistuja hyväksyy sen allekirjoituksellaan.