Päivitämme tälle sivulle tietoa Ison-Britannian EU-eron eli Brexitin vaikutuksista EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan. Britanniasta tulevat organisaatiot osallistuvat Luova Eurooppa -ohjelmaan normaalisti siirtymäaikana, joka jatkuu vähintään vuoden 2020 loppuun saakka. Britanniasta tulevat organisaatiot säilyvät täysimääräisinä hanketoimijoina kaikissa siirtymäaikana tai ennen tätä rahoitetuissa hankkeissa koko niiden hankekauden.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Britannian parlamentti on hyväksynyt Britannian EU-eroa koskevan sopimuksen. Euroopan parlamentti vahvisti sopimuksen tammikuussa 2020, ja Britannian EU-ero astuu voimaan 1.2.2020.

Kun erosopimus tulee voimaan, alkaa siirtymäaika, joka kestää vähintään 31.12.2020 saakka. Siirtymäaikaa voidaan pidentää tarvittaessa enintään vuoden 2022 loppuun. Siirtymäaikana Britanniasta tulevat organisaatiot ovat normaalisti mukana Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamissa hankkeissa ja voivat osallistua ohjelman hakukierroksiin. Britanniasta tulevat organisaatiot myös säilyvät täysimääräisinä partnereina ennen siirtymäaikaa tai tämän jälkeen rahoitetuissa hankkeissa koko niiden hankekauden.

Britannia julkaisi helmikuun 2020 lopussa neuvottelutavoitteensa EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Näiden mukaan se ei aio pyrkiä ajamaan maan osallistumista vuoden 2021 alussa käynnistyvään Luova Eurooppa -ohjelmaan.