Britannian EU-ero koskettaa useita suomalaisia oppijoita ja oppilaitoksia.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Teksti päivitetty 16.10.2019

Britannia on vuodesta toiseen yksi suosituimmista korkeakoulututkinnon suoritusmaista suomalaisten keskuudessa ja kolmanneksi suosituin Erasmus+ -ohjelman ulkomaanjaksojen kohdemaa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa – heti Saks­an ja Espanjan jälkeen.

Lukioista ja peruskouluista Britanniaan vaihtoon lähti lukuvuonna 2016–17 yhteensä yli 600 oppijaa.

Taustaa brexitistä

Britannia on ilmoittanut irrottautuvansa EU:sta. EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaisi Britannian hallitun eron unionista.

Mikäli sopimus ei tule voimaan, päädytään sopimuksettomaan eroon. Tällöin EU-kansalaisten oikeuksiin sovelletaan eropäivän jälkeen maan kansallista lainsäädäntöä, ja EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy.

Mikäli erosopimus tulee voimaan, alkaa siirtymäaika, joka kestäisi vähintään 31.12.2020 saakka. Siirtymäaikaa voidaan pidentää tarvittaessa enintään vuoden 2022 loppuun. Siirtymäaikana Britannia on osa EU:n sisämarkkinoita ja noudattaa täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Se ei kuitenkaan enää osallistu EU-päätöksentekoon.