Tältä sivulta löydät kootusti tietoa siitä, miten Britannian EU-ero vaikuttaa suomalaisten opiskeluun ja ulkomaanjaksoihin Britanniassa. Sivulla on myös lisätietoa siitä, miten brexit vaikuttaa maiden välisiin yhteistyöhankkeisiin.

Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Teksti päivitetty 30.1.2020

Britannia on vuodesta toiseen yksi suosituimmista korkeakoulututkinnon suoritusmaista suomalaisten keskuudessa ja kolmanneksi suosituin Erasmus+ -ohjelman ulkomaanjaksojen kohdemaa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa – heti Saks­an ja Espanjan jälkeen.

Lukioista ja peruskouluista Britanniaan vaihtoon lähti lukuvuonna 2018–19 yhteensä lähes 600 oppijaa.

Viimeisin tieto brexitistä

Britannian parlamentti on hyväksynyt Britannian EU-eroa koskevan sopimuksen. Euroopan parlamentti vahvisti sopimuksen tammikuussa 2020, ja Britannian EU-ero astuu voimaan 1.2.2020.

Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Britannia ei kuitenkaan enää osallistu EU:n päätöksentekoon tai elinten toimintaan.

Vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy 31.12.2020 jälkeen, jolloin EU:n ja Britannian kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Erosopimuksen mukaan Britannia tulee osallistumaan normaalisti kaikkiin Erasmus+ ja Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien vuoden 2020 hakukierroksiin.

Britannian osallistumisesta uusiin, vuonna 2021 alkaviin Erasmus+ ja Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmiin neuvotellaan erikseen samalla kun neuvotellaan Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta.