Britannian EU-ero koskettaa useita suomalaisia oppijoita ja oppilaitoksia.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Teksti päivitetty 12.12.2019

Britannia on vuodesta toiseen yksi suosituimmista korkeakoulututkinnon suoritusmaista suomalaisten keskuudessa ja kolmanneksi suosituin Erasmus+ -ohjelman ulkomaanjaksojen kohdemaa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa – heti Saks­an ja Espanjan jälkeen.

Lukioista ja peruskouluista Britanniaan vaihtoon lähti lukuvuonna 2016–17 yhteensä yli 600 oppijaa.

Taustaa brexitistä

Britannia on ilmoittanut irrottautuvansa EU:sta. EU:n tavoitteena on saada voimaan erosopimus, joka varmistaisi Britannian hallitun eron unionista.

Britannialle on myönnetty eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. Pidennys on joustava. Tämä tarkoittaa sitä, että jos erosopimus tulee voimaan jo aiemmin, voi Britannia erota EU:sta ennen sovittua määräaikaa.

EU-maiden marraskuussa 2018 hyväksymää erosopimusta ja poliittista julistusta neuvoteltiin syksyllä 2019 osin uudelleen, ja Eurooppa-neuvosto vahvisti saavutetun sovun lokakuussa. Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin tulee vielä antaa sopimukselle hyväksyntänsä.

Jos erosopimus tulee voimaan, alkaa siirtymäaika, joka kestää vähintään 31.12.2020 saakka. Siirtymäaikaa voidaan pidentää tarvittaessa enintään vuoden 2022 loppuun. Siirtymäaikana Britannia on osa EU:n sisämarkkinoita ja noudattaa täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Se ei kuitenkaan enää osallistu EU-päätöksentekoon.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Sopimuksettoman eron tapauksessa EU-kansalaisten oikeuksiin sovelletaan eropäivän jälkeen maan kansallista lainsäädäntöä, ja EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy.