Tietoyhteenliittymät (Knowledge Alliances) ovat laajoja korkeakoulujen ja yritysten välisiä hankkeita, jotka kehittävät korkeakoulutusta ja tukevat uusien innovaatioiden syntymistä. Ne perustuvat korkeakoulujen ja työelämän aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, jonka tuloksena on esimerkiksi uusien opetusmenetelmien käyttöönotto, opiskelijoiden yrittäjyystaitojen vahvistuminen tai yrityksen henkilöstökoulutuksen kehittyminen.

Ihmisiä tietokoneilla