Komission linjausten mukaan organisaatioiden välinen yhteistyö venäläisten julkisten organisaatioiden kanssa keskeytetään Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa. Yksittäisten venäläisten osallistuminen ohjelmiin voi kuitenkin jatkua.