Nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa kehitetään nuorisoalaa yhdessä kumppaneiden kanssa. Hankkeisiin osallistuvat organisaation saavat kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, kehittävät työmuotoja sekä tuottavat hyödyllisiä tuotoksia ja tuloksia. Yhteistyöhankkeita on kahdenlaisia: kumppanuushankkeita ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita.

Yhteistyöhankkeet kehittävät nuorisoalaa ja luovat alalle mahdollisuuksia vastata ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa kestävä kehitys, digitalisaatio, työllisyys, sosiaalisten, kansalais- ja kulttuurien välisten taitojen kehittyminen, demokratia ja perusoikeudet, osallisuus, hyvinvointi, syrjimättömyys sekä kriittinen ajattelu ja medialukutaito.