Youthpass on verkkotyökalu, joka auttaa tunnistamaan oppimista EU:n nuoriso-ohjelmien hankkeissa. Se pohjautuu nonformaalin eli epävirallisen oppimisen avainosaamisalueisiin, ja hankkeisiin osallistuva voi itse arvioida Youthpassin avulla oppimaansa. Youthpass on myös osallistumistodistus, johon osallistuja on itse kirjannut hankkeessa oppimiaan asioita.

Youngsters from the international youth exchange looking at a smartphone

Mitä on nonformaali oppiminen?

EU:n nuoriso-ohjelmien rahoitus on suunnattu tukemaan erityisesti nonformaalia oppimista nuorisoalalla.

Nonformaali oppiminen

  • on tavoitteellista oppimista, joka karttuu kouluopetuksen ulkopuolella
  • perustuu oppijan omaan mielenkiintoon
  • on oppijan itse suunnittelemaa ja arvioimaa
  • hyödyntää epämuodollisia menetelmiä
  • tapahtuu ryhmissä, yksin tai aikuisten tukemana.

Nonformaali oppiminen painottaa osaamisen kartuttamista pelkän tiedon omaksumisen sijaan. Tiedon lisäksi osaaminen muodostuu taidoista, asenteesta, verkostoista, valmiuksista ja arvoista.

Nuoren arkioppimista karttuu muun muassa osallistumalla nuorisotyön ja järjestöjen toimintaan, ohjattuihin harrastuksiin sekä kansainväliseen toimintaan. Esimerkiksi nuorisovaihdoissa, vapaaehtoispalvelussa ja solidaarisuusprojekteissa nuori on mukana nonformaalissa oppimisprosessissa.