Miten koulutus ja kasvatus voivat uudistaa suhdettamme maailmaan kestäväksi? Kuinka koulut voivat kehittyä kestävää tulevaisuutta rakentaviksi muutosagenteiksi? Yhteiskuntaa uudistava koulu pystyy näkemään tulevaisuuden avarammin ja hyödyntämään yhteisön oppimista uuden luomiseen. Se toimii osana verkostoja, joissa syntyy uusia ideoita ja toimintatapoja. Kestävän tulevaisuuden indikaattorit tarjoavat kouluille työvälineen uudistavan oppimisen edistämiseen.

Laatutyö - Arviointi ja seuranta

Kirjoittaja: suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Yhteiskuntaa uudistava koulu

Uudistava oppiminen muuttaa perustavanlaatuisia käsityksiämme ihmisenä olemisesta ja suhteestamme maailmaan. Oppimista voi tapahtua 1) olemassa olevaa toisintavalla tasolla, 2) tulevaisuutta ennakoivalla tasolla sekä 3) maailmansuhdetta ja yhteiskuntaa uudistavalla tasolla. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kouluja, jotka pystyvät ruokkimaan toisen ja kolmannen tason oppimista.

Uudistava oppiminen

OPPIMISEN TASO

 

OPPIMISEN TAVAT

OPPIMISEN TULOS

 1. Olemassa olevaa toisintava

 

 • Tieto ja ymmärrys
 • Asioiden tekeminen paremmin
 1. Tulevaisuutta ennakoiva
 • Tieto ja ymmärrys
 • Kokemus, kriittisyys ja dialogi
 • Parempien asioiden tekeminen
 1. Maailmansuhdetta uudistava oppiminen
 • Tieto ja ymmärrys
 • Kokemus, kriittisyys ja dialogi
 • Mielikuvittelu, tunteet, intuitio ja kehollisuus
 • Tarpeiden uudelleen määrittely
 • Yhteiskunnan uudistaminen

Lähteet: Bateson 1972; Sterling 2003, 2010

Uudistava koulu on oppiva yhteisö, joka määrittelee uudelleen tarkoituksensa sekä suhteensa maailmaan ja tulevaisuuteen. Kouluyhteisön kasvua olemassa olevaa toisintavasta toimijasta tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi voidaan tarkastella neljän näkökulman kautta:

 1. Kumppanuudet: Uudistava koulu vahvistaa vuorovaikutustaan yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Se etsii kumppaneita, joiden kanssa rakennetaan yhdessä uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi työpaikat, järjestöt tai tutkimuslaitokset, jotka kokeilevat rohkeasti uusia ideoita.
 2. Yhteisöstä nouseva uudistuminen: Uudistava koulu vahvistaa yhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Se näkee erilaiset ajatukset ja taustat rikkautena. Niistä voi syntyä sellaista, mitä aiemmin ei ole ollut olemassa. Koulu uudistuu sisäisen vuoropuhelun kautta.
 3. Tulevaisuusajattelu: Uudistavan koulun tulevaisuusnäkymä avartuu vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tutkimiseen. Todennäköisten tulevaisuuksien lisäksi koulu uskaltaa unelmoida, rakentaa utopioita ja pyrkii tekemään niitä yhdessä todeksi.
 4. Oppiminen: Uudistavan koulun oppimiskäsitys laajenee yksilön oppimisesta yhteisöjen ja verkostojen oppimiseen. Koulussa ei enää opita asioita vain elämässä ja maailmassa toimimista varten. Oppiminen laajenee maailmansuhteen uudistumiseksi ja muutoksen tekemiseksi yhteiskunnassa.