Eurooppalainen nykykielten keskus ECML toimii Grazissa Itävallassa. ECML:n tehtävänä on toteuttaa Euroopan neuvoston kielipolitiikkaa sekä edistää kielten oppimisen ja opetuksen innovaatioita. Kielikasvatusta kehittämällä ECML pyrkii edistämään kulttuurienvälistä dialogia, demokraattista kansalaisuutta sekä sosiaalista yhtenevyyttä. Keskus tukee erilaisia tutkimus- ja koulutusprojekteja.

ECML-keskuksen toiminnan selkärankana on nelivuotinen toimintaohjelma. ECML:n vuosien 2016 - 2019 ohjelmakausi on Kielet oppimisen ytimessä (Languages at the Heart of Learning). Toimintaan kuuluu mm. julkaisuja, asiantuntijatapaamisia, konferensseja sekä työseminaareja. Työseminaareja järjestetään vuosittain 6 - 8 kappaletta, ja niihin voi Suomesta osallistua maksutta yksi edustaja. Seminaareissa käsitellään kulloisenkin ohjelmakauden tematiikkaa.

Lisätietoja työseminaareista voi kysyä Opetushallituksesta opetusneuvos Paula Mattilalta (paula.mattila@oph.fi), jonka tehtäviin kuuluu ns. Nominating Authority -toiminta eli hän selvittää ja tarvittaessa vahvistaa Suomen edustajien osallistumisen. Paula Mattila on myös ECML:n hallintoneuvoston suomalainen jäsen.

Lisäksi Opetushallituksessa toimii keskuksen kontaktipiste, josta vastaa opetusneuvos Anu Halvari (anu.halvari@oph.fi). Opetusneuvos Terhi Seinältä (terhi.seina@ophf.i) saa tietoja ja aineistoja Euroopan kielten päivään liittyvissä asioissa.