Eurooppalainen nykykielten keskus ECML toimii Grazissa Itävallassa. ECML:n tehtävänä on toteuttaa Euroopan neuvoston kielipolitiikkaa sekä edistää kielten oppimisen ja opetuksen innovaatioita. Kielikasvatusta kehittämällä ECML pyrkii edistämään kulttuurienvälistä dialogia, demokraattista kansalaisuutta sekä sosiaalista yhtenevyyttä. Keskus tukee erilaisia tutkimus- ja koulutusprojekteja.

ECML-keskuksen toiminnan selkärankana on nelivuotinen toimintaohjelma. ECML:n vuosien 2016 - 2019 ohjelmakausi on Kielet oppimisen ytimessä (Languages at the Heart of Learning). Toimintaan kuuluu mm. julkaisuja, asiantuntijatapaamisia, konferensseja sekä työseminaareja. Työseminaareja järjestetään vuosittain 6 - 8 kappaletta, ja niihin voi Suomesta osallistua maksutta yksi edustaja. Seminaareissa käsitellään kulloisenkin ohjelmakauden tematiikkaa. 

ECML:n monipuoliset julkaisut ovat vapaasti ladattavissa keskuksen sivuilta. Ne julkaistaan aina englannin- ja ranskankielisinä, usein myös saksaksi.

Opetushallitus järjestää Suomessa vuosittain ECML:n kanssa yhteistyössä kielikasvatukseen laajasti liittyviä 1-2-päiväisiä seminaareja. Tällöin teemana on jokin ECML:n keskeinen kehittämishanke, jossa on yhtymäkohtia suomalaisen kielten opetuksen ja oppimisen sekä kielitietoisuuden vahvistamiseen. Vuonna 2019 järjestettiin työpajat ECML:n uudesta ohjelmakaudesta ja Kielten eurooppalaisen viitekehyksen uudistamisesta (CEFR Companion Volume). Vuonna 2020 on suunnitteilla työpaja CEFR:n soveltamisesta suomalaiseen arviointi- ja koekäytäntöön (Relang).

Lisätietoja ECML:n seminaareista Grazissa ja Suomessa voi kysyä Opetushallituksesta opetusneuvos Paula Mattilalta (paula.mattila@oph.fi), jonka tehtäviin kuuluu ns. Nominating Authority -toiminta eli hän selvittää ja tarvittaessa vahvistaa Suomen edustajien osallistumisen. Paula Mattila on myös ECML:n hallintoneuvoston suomalainen jäsen.

Lisäksi Opetushallituksessa toimii keskuksen kontaktipiste, josta vastaa opetusneuvos Anu Halvari (anu.halvari@oph.fi). Opetusneuvos Terhi Seinältä (terhi.seina@oph.fi) saa tietoja ja aineistoja Euroopan kielten päivään liittyvissä asioissa.