Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan ja tuoda koulun pedagogiikkaa näkyväksi vanhemmille? Jakso on nauhoitettu alkukeväästä ennen kuin koululaiset siirtyivät etäopetukseen.

Kodin ja koulun yhteistyö on Vanhempainliiiton toiminnanjohtajana työskentelevän Ulla Siimeksen ja opetusneuvos Marjo Rissasen havaintojen mukaan tiivistynyt viime vuosina. Siimeksen mukaan esimerkiksi yhteydenpito on lisääntynyt, ja viestinnän helppouden myötä pieniäkin huolenaiheita uskalletaan ottaa esiin.

Kun vanhemmat tietävät, mitä koulussa tapahtuu, he pystyvät paremmin tukemaan lastensa koulunkäyntiä.

–  On tärkeää, että arjen pedagogiikkaa kouluissa tehdään näkyväksi myös vanhemmille ja sitä että siellä tehdään päivittäin ihan huikean hienoja asioita, joista vanhemmat ei välttämättä tiedä yhtään mitään, jos ei sitä jollain tavalla tehdä näkyväksi.  On esimerkiksi hyvä kertoa meneillään olevista monialaisista oppimiskokonnaisuuksista, ja vaikkapa siitä, mihin vanhempien panosta odotetaan, ja milloin jokin projekti sujuu omalla painollaan ilman vanhempia, Siimes sanoo.

Koulun alku ja nivelvaiheet ovat hetkiä, jolloin kodin ja koulun yhteistyölle ja tapaamisille, tarpeen mukaan myös verkon välityksellä, kannattaa varata aikaa.

–Yhteistyön rakentamisessa erityisesti koulun alku on otollinen aika luoda hyvä pohja alkavalle koulutielle. Kun välit ovat luottamukselliset, niin voidaan puhua vaikeistakin asioista, Rissanen sanoo.

Kuuntele jakso 6:  Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulun käynnin tukena. Jakso on nauhoitettu alkukeväästä ennen kuin koululaiset siirtyivät etäopetukseen.

Hyvää koulun alkua kaikille opettajille ja vanhemmille!

Intohimona oppiminen! – podcast-sarjan ytimessä ovat kysymykset yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppia – miten huolehdimme siitä, että jokaisella oppilaalla on hyvät mahdollisuudet oppia ja löytää omat vahvuutensa? Intohimona oppiminen -podcast tarjoaa tietoa, tukea ja inspiraatiota koulutusalan ammattilaisille.