Mitä on ekologinen kestävyys? Mitä kaikkea globaalikasvatus pitää sisällään? Milloin talous on kestävää? Sivulle kootut keskeiset kestävyyteen linkittyvät käsitteet auttavat avaamaan näitä ja muita kysymyksiä.

Kestävän kehityksen käsitteet ja määritelmät

Kirjoittajat: korkeakouluharjoittelija Tomas Härmä & korkeakouluharjoittelija Nea Nasib, Opetushallitus