Lasten kielen kehitys ja mahdollinen kielen kehityksen viiveisyys voivat mietityttää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, myös monikielisten lasten osalta.