Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa asetetaan niin laaja-alaisia kuin oppiainekohtaisiakin kulttuurista ymmärrystä koskevia tavoitteita. Mutta mitä on kulttuuritietoisuus? Miksi se on tärkeää koulussa?
Yksinkertaisessa, sinisävyisessä ja -taustaisessa piirroskuvassa kulttuuritietoisuutta kuvastaa kaksi kättä, joista toinen edustaa tatuoitua vaaleaihoista hahmoa ja toinen rukousnauhoin ranteitaan koristanutta tummaihoista hahmoa. Kädet muodostavat yhdessä sydän-kuvion, jonka keskellä on toinen sydän.

Kirjoittajat: Mika Perälä ja Daniel Weintraub

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien (POPS 2014; LOPS 2019) kulttuuria koskevat tavoitteet ovat yhteneväiset. Opetuksen tulee tukea yhtäältä sitä, että oppilaat ja opiskelijat ymmärtävät ja arvostavat kulttuurista moninaisuutta, toisaalta sitä, että he saavat edellytykset rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään. Katsomusopetuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa tutustumista eri katsomuksiin ja katsomusten ja kulttuurien väliseen suhteeseen sekä oman katsomuksen rakentamista kulttuurisessa viitekehyksessä.

Kuvassa on marjapoimuri ja mustikoita.

Opetussuunnitelman perusteiden yleisissä osissa kulttuuria koskevia tavoitteita kuvataan seuraavasti:

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa (POPS 2014, 16).

Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta (LOPS 2019, 22).

Opiskelijan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon. Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettejä tuetaan monipuolisesti. (LOPS 2019, 41.)

Opetussuunnitelmissa ei erikseen täsmennetä, mitä kulttuurisella moninaisuudella tarkoitetaan. Käsitettä onkin lähestytty erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista (ks. Räsänen ym., toim. 2018, 21–22).