Käsitys omasta itsestä vaikuttaa myös ryhmään kuulumisen tunteeseen. Siksi olonsa tunteminen turvalliseksi yhteisössä suojaa myös yksilön identiteettiä. Lue, miten kulttuuri-identiteettiä käsitellään ja tuetaan katsomusaineissa.
Yksinkertaisessa, sinisävyisessä piirroskuvassa on romanien kansallislippu.

Kirjoittaja: Ira Vihreälehto