Kestävän kehityksen tavoitteet koskettavat kaikkia maailman maita. Kulttuurisesti kestävällä kasvatuksella ei turvata ainoastaan kulttuurista kestävyyttä, vaan vastataan myös ekologisen kriisiin. Miten kulttuurinen kestävyys ja sen mukainen kasvatusperiaate näkyvät perusopetuksen ja lukion katsomusaineiden opetuksessa?
Yksinkertaisessa, sinisävyisessä piirroskuvassa on peliohjain.

Kirjoittaja: Ira Vihreälehto