Koska kestävä tulevaisuus ja sen haasteena olevat ilmiöt ja esteet koskettavat meitä kaikkia, meillä kaikilla tulisi olla myös mahdollisuus ottaa osaa sen eteen tehtävään työhön. Miten omistajuuden kokemus on yhteydessä vaikuttamiseen? Miksi erityisesti lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää koulujen kestävyyden polulla?

Omistajuus ja osallisuus kestävässä kehityksessä

Kirjoittaja: FT Anna Suorsa, Oulun yliopisto

Ilmastonmuutokseen, tasa-arvoon ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät kysymykset mietityttävät monia kouluissa toimivia aikuisia ja nuoria. Kestävän kehityksen teemoihin tarttuminen koulutyön arjessa vaatii sekä aikuisten että oppijoiden aktiivista osallistumista ja uudenlaisen, kestävän toiminnan kehittämistä. Näin voidaan saada aikaan muutoksia myös laajemmalla rakenteellisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Osallisuuden käsitteen avulla voidaan ymmärtää sitä, miten muutos yhteisöissä tapahtuu arjen valintojen kautta. Omistajuuden ajatuksen avulla voidaan taas kytkeä toiminta jokaiseen toimijaan ja paikallisiin yhteisöihin. Kun toiminta lähtee osallisten omista lähtökohdista, on toiminnan omistajuus osallisilla itsellään, ei ulkopuolisilla.