Tämä työpaja sopii kaikenikäisille ja tehtävänantoa on helppo muokata omalle ryhmälleen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tehtävän voi toteuttaa monenlaisilla välineillä.
Piirretty auringonlaskumaisema, jossa on kirjoitettuna suomeksi sanoja

Kielen piirtäminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lasten monikielisyyttä ja esimerkiksi eri kieliin liittyviä tunteita ja käyttötarkoituksia. Kielen piirtämistä voi käyttää joustavasti osana opetusta ja eri kieliin tutustumista. Alla vaihtoehtoisia tehtävänasetteluja ja toteuttamistapoja.

Tehtävänasetteluja:

 1. Kielipotretti: Kielet piirretään ihmisvartalon siluettiin. Mikä kieli kuuluu oppilaiden mielestä mihinkin?
 2. Minä ja kieleni: Oppilas piirtää itsensä ja osaamansa kielet parhaaksi katsomallaan tavalla.
 3. Minä kielen oppijana: Millaisia asioita oppilaat yhdistävä kielen oppimiseen? Millaisia asioita he pitävät kielen opiskeluna? Millaisia tavoitteita heillä kenties on?
 4. Piirrä kieli: Kielen piirtäminen itsessään on melko abstrakti tehtävänanto, jota voi kuitenkin soveltaa monella tavalla. Tehtävänantoa tukemaan voi valita erilaisia apukysymyksiä aiheesta riippuen
 5. Piirrä oma kieli (piirustusten avulla voidaan tutustua esimerkiksi luokassa puhuttaviin kieliin)!
 6. Piirretään kieliä rinnakkain ja mietitään, mikä niissä on samanlaista ja mikä erilaista.
 7. Kielen tarina: Millaisia vaiheita kielen oppimiseen tai käyttämiseen liittyy? Missä käytän kieltä ja miten?
 8. Mitä tiedän ja mitä haluaisin tietää jostakin kielestä? Kielten piirtäminen voi toimia tutkivan oppimisen lähtökohtana ja kysymysten herättelijänä.
Oppilaan piirroksessa esiintyy tuttuja suomalaisia asioita ja ilmiöitä, kuten sauna, joulupukki ja Fazer-tehdas

Toteuttamistapoja:

 1. Eri kokoiset paperit sekä värikynät ja tussit
 2. Tietokoneella tai tabletilla piirtäminen
 3. Kuvien leikkaaminen lehdestä ja liimaaminen paperille
 4. Eri tapojen yhdisteleminen

Piirustustehtävään kuuluu olennaisena tehtävän purkaminen keskustellen yhdessä oppilaiden kanssa. On myös hyvä ottaa huomioon se, että kaikki eivät pidä piirtämisestä tai pidä itseään taitavina piirtäjinä. Kielen piirtämisessä ei kuitenkaan ole kyse taidoista, joten tehtävä ei ole koskaan piirustuskilpailu tai varsinaisesti taiteellinen tuotos. On myös tärkeää korostaa, ettei tehtävän toteutuksessa ole oikeaa tai väärää ja ettei piirustuksia ole hyvä arvostella.

Oppilas on piirtänyt itselleen tuttuja asioita liittyen suomen kieleen sekä yhdistellyt toisiinsa liittyviä asioita viivoin