Yksi Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeen tavoitteista oli muuttaa koulun visuaalista ympäristöä niin, että kielellinen moninaisuus olisi siinä luontevasti esillä. Hankkeessa maalattiinkin muraaleja eli seinämaalauksia yhdessä kuvataideopettajien, luokanopettajien ja oppilaiden kanssa. Tässä osiossa esittelemme kaksi seinämaalausideaa ja annamme ohjeita muraalien maalaamiseen.
Oppilaiden koulun seinille maalaamia hahmoja joiden ympärille on kirjoitettu sanoja koulussa käytetyillä eri kielillä