Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa aloitetaan selvittämällä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat toiminnassa.
Selvitysmenetelmiä

On tärkeää tehdä näkyväksi omia, usein tiedostamattomia asenteita, sekä toiminnan rakenteita, jotka ovat epätasa-arvoisia, syrjivät tai ulossulkevia. Selvityksessä on hyvä tuoda esille sekä asioita, jotka toimivat hyvin, että asioita, joissa on parannettavaa. Selvityksen avulla toimintaa voidaan kehittää.