Yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa on tärkeää jokaiselle ihmiselle. Yksilöt kuuluvat moniin erilaisiin ryhmiin elämänsä aikana. Ryhmän jäseneksi kuulumiset ja kuulumattomuudet vaikuttavat siihen, miten muiden ryhmien jäseniin suhtaudutaan. Ryhmäjäsenyydet myös muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Yksilöiden välinen vuorovaikutus voi poiketa suurestikin ryhmän jäsenyyden määrittelemästä vuorovaikutuksesta. Kanssakäyminen eri ryhmien välillä voi olla ääripäissään rakentavaa, ristiriitaista tai ennakkoluuloista. Ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden kokemista tulee vahvistaa erityisesti kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.