Hyppää pääsisältöön

Monikielisyys näkyväksi, kielitietoutta kaikille!


Itä-Helsingin uudet Suomen kielet –hankkeessa kehitettyjä työpajoja.
Haluatko tehdä moninaisuutta näkyväksi ja kehittää kielitietoisuutta oppilaitoksessasi tai yhteisössäsi? Tämän materiaalin avulla voit rakentaa monen päivän kokonaisuuksia, oppitunteja tai lyhyitä opetustuokiota. 
Helsingin Yliopiston ja Koneen Säätiön logot

Materiaali on syntynyt Helsingin yliopiston Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -toimintatutkimushankkeessa (2016–2019), jonka toteuttivat kielentutkijat, toimittaja ja yhteisötaiteilijat tiiviissä yhteistyössä Merilahden koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. Hankkeen rahoitti Koneen Säätiö. 

Ennen kuin aloitat, voit katsoa videot, joilla tekijät kertovat hankkeen tavoitteista, työmuodoista ja vaikutuksista! Tehtävät ja työpajat löydät videoiden alta.

 

Tehtäviä ja työpajoja - tutustu ja ihastu!

Herätä keskustelua!

Herätä keskustelua!

Tässä osiossa on materiaaleja tueksi aiheeseen viritteleviin aloituskeskusteluihin.

Kyrilliset aakkoset

Kyrilliset aakkoset

Tämän osion avulla voitte askarrella luokkaanne kyrilliset aakkostaulut, joissa on kirjain, kirjaimen sisältävä sana, sekä sanaan sopiva kuvitus. Tämän materiaalin esimerkkisanat ovat venäjän kielestä.

Arabian aakkoset

Arabian aakkoset

Tässä osiossa tutustutte arabian kieleen. Voitte askarrella luokan seinälle arabian aakkoset ja opitte kirjaimia ja sanoja. Osio koostuu johdantotekstistä, arabian aakkosia esittelevästä tekstistä, taiteilijoiden ohjeista kuvien tekoon sekä videoista, joiden avulla voitte harjoitella arabiankielisten sanojen kirjoittamista ja lausumista.

Suomi ja viro vertailussa

Suomi ja viro vertailussa

Tämä osio sopii kaikille, jotka osaavat edes vähän suomea. Osiossa vertaillaan lähisukukieliä suomea ja viroa ja se koostuu kahdesta tekstistä sekä ohjeista ja tehtävistä.

Kielten supersankarit

Kielten supersankarit

Tässä työpajassa käytetään luovuutta, mielikuvitusta, harjoitellaan kädentaitoja ja kartutetaan tietoa kielistä! Osallistujat saavat keksiä supersankarin. Osio sisältää johdantotekstin, sarjakuvanteko-ohjeet sekä valokuvia hankkeessa valmistuneista kielten supersankareista.

Dada-runot

Dada-runot

Tämä työpaja sopii kenelle tahansa ekaluokkalaisista aikuisiin. Ei tarvitse kuin seurata ohjeita ja heittäytyä!

Kielten kattila -sadutus

Kielten kattila -sadutus

Työpaja kutsuu käyttämään mielikuvitusta ja jakamaan erikielisiä sanoja. Tämä työpaja soveltuu myös aivan pienille oppilaille tai esiopetukseen. Kielten kattila -sadutuksen muunnos on ollut pohjana myös Kielten haltiat -seinämaalauksille.

Seinämaalaukset

Seinämaalaukset

Tässä osiossa esittelemme kaksi seinämaalausideaa ja annamme ohjeita muraalien maalaamiseen.

Monikielinen värityskirja

Monikielinen värityskirja

Osio koostuu oppilaiden piirtämistä monikielisistä värityskuvista ja niihin liittyvistä sanastoista sekä ohjeista, joiden avulla voitte itse tehdä monikielisiä värityskuvia. Voitte tulostaa ja värittää valmiita kuvia ja tarkastella eri kielten sanoja.

Piirrä kieli!

Piirrä kieli!

Tämä työpaja sopii kaikenikäisille ja tehtävänantoa on helppo muokata omalle ryhmälleen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tehtävän voi toteuttaa monenlaisilla välineillä.

Koottuja vinkkejä: Moninaisuus lähtökohdaksi!

Lähtökohta: Eri kielet ja limittäiskielisyys ovat luonteva osa jokapäiväistä koulutyötä ja oppimista.

  • Ota selvää oppilaan kielitaidosta! Ole kiinnostunut hänen kielistään!
  • Pyydä vaikkapa vanhemmilta joitakin fraaseja tavallisimmilla oppilaiden kielillä. Vanhemmilta voi myös kerätä tarinoita/runoja/lauluja eri kielillä.
  • Mieti, missä kohtaa opetustilannetta voit kannustaa/kehottaa esimerkiksi ajattelemaan, keskustelemaan tai kirjoittamaan omalla kielellä.
  • Anna oppilaille tehtäväksi keskustella opetuksen aiheista oppilaan kotikielellä tai anna tehtäväksi etsiä tietoa verkosta eri kielillä.
  • Tee yhteistyötä monikielisten ohjaajien ja muiden eri kieliä osaavien aikuisten kanssa. Hyödyntäkää luokassa yhteisopettamista, esimerkiksi luokanopettajan, suomenopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä.
  • Luokaa monikielisiä rutiineja: tervehdykset, onnittelut.
  • Nimetkää ympäristön esineitä eri kielillä. Tehkää listoja käsitteistä eri kielillä.