Hyppää pääsisältöön

Fyysinen turvallisuus

Kokonaisvaltaisen turvallisuuden edellytykset luodaan turvallisella fyysisellä kasvu- ja oppimisympäristöllä. Fyysisen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuuteen kuuluu tarkoituksenmukainen, turvallinen ja terveellinen ympäristö kokonaisuudessaan: rakennukset, rakenteellinen turvallisuus ja niiden tekniset järjestelmät sekä välitön lähiympäristö ulkoilu- ja välituntipihoineen, liikennealueineen, liikunta-alueineen ja lähimetsineen.

Rakenteellinen turvallisuus

Rakennus ympäristössään

Rakennus ympäristössään

Päiväkoti- tai koulurakennus tulee sijoittaa mahdollisimman turvalliseen ja helposti saavutettavaan paikkaan. Myös piha-alueen tulee rohkaista käyttäjiä liikkumaan ja leikkimään turvallisesti.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

Rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten yksikön koko, tarkoituksenmukainen mitoitus ja tilajärjestelyt. Löydät sivulta lisätietoa rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Kalusteet ja varusteet

Kalusteet ja varusteet

Päiväkodissa ja oppilaitoksissa käytettyjen kalusteiden ja varusteiden tulee olla käyttöönsä soveltuvia, kestäviä, ergonomisia ja turvallisia. Sivulla kerrotaan, mitä kalusteiden ja muiden varusteiden hankinnassa tulee ottaa huomioon.

Rakennuksen käytönaikainen turvallisuus

Rakennuksen käytönaikainen turvallisuus

Rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden ylläpito edellyttää käyttäjältä turvallisuuteen sitoutuneita toimintatapoja. Rakenteiden ja laitteiden kuntoa tulee seurata, tiloja pitää huoltaa, turvallisuustaso tulee tarkistaa säännöllisesti sekä suorittaa riittävät ylläpitokorjaukset.

Nykyisen parantaminen vai perusparannus

Nykyisen parantaminen vai perusparannus

Rakennuksia peruskorjataan harvoin, ja käytössä on tiloja, jotka on suunniteltu aivan toisenlaiseen varhaiskasvatukseen tai oppimiseen kuin nykyisin. Rakenteellista turvallisuutta on mahdollista parantaa erillisinä toimenpiteinä vuosikorjausten yhteydessä. Sivulle on koottu esimerkinomaisesti joitakin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Muita fyysisen turvallisuuden osa-alueita

Tietoturva ja -suoja koulussa

Tietoturva ja -suoja koulussa

Lisääntynyt tietotekniikan käyttö oppilaitoksissa asettaa tietoturvalle uusia haasteita. Sivulla avataan tietoturvaan liittyviä käsitteitä, kerrotaan tietoturvan osa-alueista sekä henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaleihin liittyvät vaarat ja riskit ovat hyvin erilaisia varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Säädösten lisäksi vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi sekä kemikaaliluettelo ovat kemikaaliturvallisuuden lähtökohtia.

Säteily

Säteily

Sivulta löydät tietoa matkapuhelinten säteilystä, matkapuhelinverkon tukiasemista, langattomasta lähiverkosta ja radon-säteilystä. Opetushallituksen julkaisema säteilytieto perustuu Säteilyturvakeskuksen (STUK) julkaisemaan säteilytietoon, lausuntoihin ja ohjeisiin.