Hyppää pääsisältöön

Opetushallitus vaikuttaa


Opetushallituksen vaikuttavuustyö edistää OPH:n vaikuttavuustavoitteita, sidosryhmäyhteistyötä sekä hallinnon uudistumista ennakointikykyisemmäksi ja ihmisläheisemmäksi

Opetushallitus pyrkii vaikuttamaan toiminnallaan yhteiskuntaan pitkäjänteisesti niin, että

  • eriarvoistuminen pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa
  • oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret
  • jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa
  • avarakatseisuus lisääntyy.

Vaikutusohjelmat 2019

Vaikutusohjelmatyö 2019

Vaikutusohjelmatyö 2019

Vaikutusohjelmatyöllä vastattiin kompleksisen ja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Koulutuksen kehittämisen vahvistaminen kansainvälisellä yhteistyöllä

Koulutuksen kehittämisen vahvistaminen kansainvälisellä yhteistyöllä

Vaikutusohjelmassa vahvistamme koulutussektorin kehitysyhteistyötä ja etsimme uusia tapoja ja vahvempaa roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa.

Koulutusuudistusprosessien ja toimeenpanon tuen kehittäminen

Koulutusuudistusprosessien ja toimeenpanon tuen kehittäminen

Vaikutusohjelmassa kehittämme koulutuksen uudistamisen tapoja. Jokainen uudistus tähtää vaikutuksiin, jotka näkyvät lasten ja opiskelijoiden arjessa päiväkodeissa ja eri oppilaitoksissa.

Kehittämisrahoitusprosessin uudistaminen

Kehittämisrahoitusprosessin uudistaminen

Vaikutusohjelmalla tähtäämme opetuksen ja koulutuksen kehittämisrahoituksen suurempaan vaikuttavuuteen

Tuki ja ohjaus läpi jatkuvan yksilöllisen oppimisen polun

Tuki ja ohjaus läpi jatkuvan yksilöllisen oppimisen polun

Vaikutusohjelmassa etsimme tapoja vahvistaa ja kehittää oppimisen tukea ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja eniten tukea tarvitseville oppijoille.

Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmassa edistämme hallinnonalojen välistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 

Digitalisaatio oppimisen uudistamisen, tasa-arvon ja saavutettavuuden mahdollis…

Digitalisaatio oppimisen uudistamisen, tasa-arvon ja saavutettavuuden mahdollis…

Vaikutusohjelman avulla haemme koulutuksen digitalisaatiolle yhteistä suuntaa, jotta tasa-arvo toteutuisi.

Liittyminen oppimisen digitaaliseen ekosysteemiin

Liittyminen oppimisen digitaaliseen ekosysteemiin

Oppimisen ekosysteemi rakentuu oppijoiden elämäntapahtumien ympärille. Vaikutusohjelmassa edistämme oppijakeskeisten digitaalisten palveluiden kehitystä.

Yhteisökehittäminen ja johtamisen vahvistaminen

Yhteisökehittäminen ja johtamisen vahvistaminen

Vaikutusohjelmassa edistämme koulujen ja oppilaitosten yhteisökehittämistä niin, että kouluja kehitetään yhteisöinä. Etsimme uusia toimintamalleja paikallisiin kehittämishankkeisiin esimerkiksi kokeiluja hyödyntämällä.

Ilmastovastuu koulutuksessa

Ilmastovastuu koulutuksessa

Vaikutusohjelma tukee ilmastovastuun oppimista sekä aiheen sisältymistä osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa