Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen siihen, miten poikkeusolot tulisi huomioida perusopetuksessa tapahtuvassa arvioinnissa.
Suunnittelua

Tämä ohjeistus on tehty 13.5. saakka voimassa olevien rajoitusten pohjalta. Päivitämme sivujamme ja muokkaamme ohjeistuksiamme tarvittaessa. Merkitsemme tekstin alkuun, milloin sitä on päivitetty.

Teksti päivitetty 3.4.2020.

Tiiviisti

  • Arviointi jatkuu kuten normaalioloissa. Oppilaan arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien linjausten mukaan.
  • Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen ja ohjauksen merkitys on erityisen keskeistä poikkeusaikana.
  • Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin
  • Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen.
  • Opetuksen järjestäjän on hyvä suunnitella jo ennalta, miten oppilaita voidaan tukea, kun lähiopetukseen palataan ja miten varmistetaan, että oppilaat ovat oppineet poikkeusolojen aikana opetellut sisällöt oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti