Aiheet

Kirjainsivujen oheen kirjassa on sijoitettu aihesivuja. Aihesivut on otsikoitu erikseen, ja niiden tarkoituksena on laajentaa opiskelijoiden sanavarastoa.

Sanoiksi on valittu kaikkein keskeisimpiä arkielämän sanoja. Kunkin sanan yhteyteen on sijoitettu sanaa esittävä kuva. Loppua kohden aihesanoilla opetetaan myös fraasinomaisesti lyhyitä lauseita, kuten ”minä juon”, ”hän on opettaja”, ”lapsi on nuori” ja ”hän menee postiin”.

Tämän sivuston vasempaan reunaan on koottu kirjan aiheet sekä vinkkejä niiden käsittelyyn. Kunkin aiheen alle on listattu lisäksi kirjassa sitä seuraavat tehtävät. Tehtävien sisältö ja eri tehtävätyypit vaihtelevat. Tarkoituksena onkin, että opittuja asioita kerrataan jatkuvasti.

Tärkeää on, että etenkin uusien tehtävätyyppien kohdalla opettaja varmistaa, että jokainen opiskelija on ymmärtänyt, mitä tehtävässä tulisi tehdä. Tehtävät monipuolistuvat ja vaikeutuvat vähitellen kirjan edetessä.