Mitä hän tekee?

s. 20 Mitä hän tekee?

Verbien harjoittelu kannattaa aloittaa heti kurssin alussa ja opetella yksikön kolmannen persoonan muoto. Verbin taivutusharjoitukset tulevat myöhemmin. Kirjan kuvien lisäksi kannattaa käyttää verbikortteja, joiden avulla opiskelijat voivat toisiltaan kysyä, ”mitä hän tekee?”.

s. 22 Kirjoita.

Opiskelija kirjoittaa mallin mukaan.

s. 23 Ympyröi U ja u.

Opiskelijat ympyröivät isot ja pienet u-kirjaimet.
Kuuntele ja kirjoita.
Opettaja sanelee esimerkiksi AU, UU, UI, AI, IU
Kuuntele ja kirjoita.
Opettaja sanelee esimerkiksi I, II, A, AA, U, UU, AI, UI tai opettaja sanelee numeroita.