Kirjaimet

Kirjainsivuilla on kirjaimet suurakkosilla ja pienaakkosilla. Kirjainsivun oikeassa yläkulmassa on ankkurikuva, joka alkaa opetettavalla kirjaimella. Jokaisella sivulla on ankkurikuvan lisäksi muita kuvia, jotka alkavat samalla kirjaimella. Sanat on kirjoitettu valmiiksi kuvien viereen.

Opettaja voi valita mieleisensä lukemaan opettamisen menetelmän, mutta äännemenetelmä on osoittautunut maahanmuuttajien opetuksesta hyväksi menetelmäksi.

Alusta asti kannattaa opettaa sekä suuraakkoset että pienaakkoset. Opiskelija todennäköisesti oppii suurakkosilla helpommin, mutta arkipäivän elämässä pienaakkosten osaaminen on välttämätöntä.

Kirjassa sanoja ei ole tavutettu, mutta lukemaan opettamisen alkuvaiheessa opettaja voi paloitella ainakin pitkiä sanoja tavuihin, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Monille maahanmuuttajille kirjoitussuunnan opettaminen on tärkeää, koska heidän omaa kieltään ehkä kirjoitetaan toiseen suuntaan. Monella lukutaidottomalla maahanmuuttajalla on ongelmia hienomotoriikassa, koska he eivät ole tottuneet kynän käyttöön. Jokaisen kirjaimen opettamisen yhteydessä kannattaa tarkasti ohjata, miten kirjain piirretään paperille.

Alusta asti kannattaa lukuharjoitusten lisäksi tehdä paljon kirjoitusharjoituksia. Kaikki kirjainsivut kannattaa kopioida vihkoon. Kirjainten opettelussa voi käyttää Kotisuomessa.fi-materiaalia, jossa on perusteellisesti esitetty kaikki kirjaimet ja äänteet.