Lukutekstit

Oppikirjassa on 12 lyhyttä, arkielämää käsittelevää lukutekstiä, jotka on esitelty viereisillä alasivuilla. Lukutekstejä esittelevät alasivut sisältävät vinkkejä lukutekstien käyttöön, kunkin tekstin opetukselliset tavoitteet, lisätehtäviä sekä oppikirjan tehtävien ja lisätehtävien vastauksia.

Useimpiin lukuteksteihin liittyy luetun ymmärtämistä testaavia kysymyksiä. Tavoitteena on harjoitella ja vahvistaa mekaanista lukutaitoa ja kehittää sitä ymmärtävän lukemisen tasolle.

Lukemista täytyy harjoitella paljon eri tavoilla:

  • opettajajohtoisesti varjo- ja kumppanuuslukemisena
  • ryhmän kanssa kuoro-, pari- ja ketjulukemisena sekä
  • yksilöllisesti vuorollaan lukemalla.

Uutta kielioppiasiaa lukutekstien yhteydessä ei ole tarkoitus opiskella. Teksteissä esiintyvien kieliopillisten rakenteiden merkitykset voi selittää ja käsitellä fraasinomaisesti.
Jokainen teksti kopioidaan vihkoon. Sanoja ja lyhyitä lauseita voi harjoitella sanelukirjoituksena.

Tekstejä ja niihin liittyviä kuvia voi käyttää keskustelun pohjana. Niissä kertautuu aikaisemmin opittu sanasto ja sanastoa kannattaakin palauttaa mieleen kirjan alkuosan kuvasivuilta. Lisätehtävät on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille ja ne soveltuvat opettajajohtoisesti käsiteltäviksi.

Kaikki tekstit ovat äänitiedostoina SoundCloudissa. Äänitiedostoja voi käyttää puheen ymmärtämisen harjoitteluun.