Ammatteja (s. 186)

Sivun 186 lukutekstissä Ammatteja mainitaan yhdeksän ammattia ja kerrotaan lyhyesti jotain niihin liittyvää.
Lauseet kuunnellaan ja luetaan yhdessä. Sen jälkeen tarkastellaan kutakin ammattia yksitellen. Opettaja esittää kysymyksiä, esimerkiksi: ”Mitä kokki tekee? Missä hän on töissä? Onko vuorotyötä? Millaista työ on?” Ammatteja voidaan käsitellä samalla tavalla kuin edellisen kappaleen tekstissä. Käytetään aiemmin opittua sanastoa.
Pohditaan mitä muita ammatteja opiskelijat tuntevat, missä eri ammattihenkilöt työskentelevät ja mitä työtä he tekevät. Eri alojen työllisyystilanne sekä palkkataso kiinnostaa varmaan useimpia, joten niistäkin kannattaa keskustella.
Keskustellaan opiskelijoiden omista ammateista. Mitä työtä opiskelijat itse haluaisivat tehdä?

Tavoitteet:

  • oppia eri ammatteihin liittyvää sanastoa
  • oppia työelämään liittyvää sanastoa
  • opiskella ammattinimikkeitä