Helena ja Juha ovat töissä (s. 184)

Lukuteksti Helena ja Juha ovat töissä sivulla 184 kertoo Helenan ja Juhan työstä. Teksti kuunnellaan ja luetaan, jonka jälkeen vastataan kysymyksiin. Aihe ja tekstissä esiteltävät ammatit ovat varmaan useimmille tuttuja. Ammatteihin kuuluvaa sanastoa voi laajentaa, jos opiskelijoiden kielitaito on riittävä.
Pohditaan, mitä muita ammattinimikkeitä siivoojasta ja automekaanikosta käytetään. Keskustellaan, millaista heidän työ on eri työkohteissa. Kun opiskellaan uusia sanoja, lähtökohdaksi otetaan tutut asiat, kuten kodin siivous ja auton huolto. Mietitään, mitä kukin tekee siivotessaan kotona, mitä välineitä käytetään. Mitä auton huollossa tarkistetaan ja mitä asioita autoiluun liittyy. Tekstin loppuosan yhteydessä luetaan uudelleen sivun 125 teksti Jennin auto on rikki.

s. 185 Vastaa kysymyksiin.

1. Helena on töissä hotellissa.
2. Helenan ammatti on siivooja.
3. Helenalla on vuorotyö.
4. Juhan ammatti on automekaanikko.
5. Juha on töissä korjaamolla.
6. Talvi on tulossa.

Liite