Kirjastokortti (s. 180)

Sivun 180 lukutekstissä Kirjastokortti harjoitellaan kirjastossa asiointia ja kirjastokortin hakemista. Tekstiä on hyvä harjoitella lukemaan ensin parin kanssa. Uusien, pitkien sanojen oppiminen ja muistaminen helpottuu, kun niitä harjoitellaan lukemalla ja kirjoittamalla.
Netistä voi tulostaa kirjastokortin hakulomakkeen. Lomakkeeseen kirjoitetaan henkilötiedot. Tekstiin ei liity kysymyksiä, joihin olisi tarkoitus kirjoittaa vastaus, vaan kysymykset on tarkoitettu keskustelun herättämiseen. Keskustellaan, mitä omassa kirjastossa voi tehdä sekä mitä tapahtumia ja millaista toimintaa siellä on.

Tehdään yhdessä tutustumiskäynti kirjastoon. Harjoitellaan lainaus- ja palautusautomaatin käyttöä.

Tavoitteet:

  • oppia aiheeseen liittyviä sanoja: myöhästymismaksu, varata, lainata
  • tutustua kirjaston toimintaan
Liite