Opiskelija kertoo (s. 187)

Kirjan viimeisessä lukutekstissä Opiskelija kertoo sivulla 187 opiskelija kertoo elämästään Suomessa. Se on kokoava kertomus opiskelupolusta ja omista tuntemuksista. Teksti kuunnellaan ja luetaan, minkä jälkeen jokainen voi verrata sitä omaan tarinaansa. Poikkeavat kohdat alleviivataan kirjasta, ja ne muutetaan vastaamaan omaa tarinaa. Oman tarinan voisi opetella kertomaan muille opiskelijoille ilman tekstin tukea.