Tunnetko eri maita?

Sivujen 148–149 lukutekstissä Tunnetko eri maita? tutustutaan eri maanosiin ja maihin. Tekstin tarkoituksena on harjoituttaa suomen kielen vierasperäisten kirjainten ja äänteiden tunnistamista ja lausumista.
Lukuteksti kuunnellaan ensin äänitteeltä ja vasta sen jälkeen teksti luetaan. Opettaja auttaa opiskelijoita havainnollistamalla oikeaa ääntämystä.
Kuvituksena olevaa maailmankarttaa tutkitaan yhteisesti. Kukin opiskelija voi osoittaa aiemman kotimaansa kartalta. Karttaan on myös merkitty eri puolilla maailmaa eläviä eläimiä, joista voidaan keskustella.
Opettajan on hyvä tiedostaa, etteivät kaikki oppilaat ole välttämättä tottuneet tulkitsemaan karttoja. Opiskelijoiden, joiden kuvanlukutaito on vähäistä, voi olla vaikea hahmottaa esimerkiksi mittakaavan muutoksia. Tarvittaessa karttoihin voidaan tutustua lisää opettajan valitseman lisämateriaalin avulla.

Tavoitteet:

  • harjoitella vierasperäisten kirjainten ja äänteiden lukemista
  • oppia maihin ja maanosiin liittyvää sanastoa
  • tutkia karttaa.