Työharjoittelu (s. 182)

Sivun 182 lukuteksti Työharjoittelu aloittaa työelämää käsittelevän osan. Aiheeseen kannattaa tutustua kuuntelemalla teksti useaan kertaan. Kuuntelusta poimitaan sanoja ja asioita, jotka ymmärretään. Opettaja voi myös esittää kysymyksiä, jos aihe tuntuu vaikealta, esimerkiksi Kuka hän on? (katsotaan kirjan kuvaa) Mitä Samir ja lapset tekevät? Missä Samir on? jne.
Tekstissä on pitkiä sanoja, joten lukemista täytyy harjoitella paljon. Yhdyssanoja voi harjoitella sanelukirjoituksella. Lopuksi kirjoitetaan vastaukset kirjan kysymyksiin.
Keskustellaan työharjoittelun merkityksestä sekä työn ja työharjoittelun eroista.

s. 183 Vastaa kysymyksiin.

1. Hän menee työharjoitteluun päiväkotiin.
2. Työharjoitteluaika on kuusi viikkoa.
3. Samir auttaa lapsia sekä askartelee, leikkii ja laulaa lasten kanssa.