Opettajalle

Aasta se alkaa on tarkoitettu ensimmäiseksi oppikirjaksi luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille maahanmuuttajille. Se sopii sellaisille maahanmuuttajille, jotka eivät ole kotimaassaan käyneet lainkaan koulua tai joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole latinalainen. Kirjan avulla opetetaan luku- ja kirjoitustaidon perusteet sekä perehdytään yksinkertaisimpiin kielioppiasioihin. Kieliopillista terminologiaa ei käytetä, vaan kielen rakenteet opetetaan kysymysten ja kuvien avulla.

Kirjan uudistetussa painoksessa pienaakkosten käyttöä on painotettu, ja tavuviivoitus on poistettu. Kirjaan on lisätty uusia tehtäviä ja lukutekstejä. Kirjainsivuilla on kuvia, jotka alkavat opetettavalla kirjaimella. Kirjainsivujen luettavat tavut ja vähitellen vaikeutuvat sanat on muodostettu jo opituista kirjaimista. Lisäksi kirjassa on runsaasti kuuntelutehtäviä. Eri tehtävätyyppien yhteyteen on sijoitettu tehtävänantoa kuvaava symboli.

Kuvitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuvat tukevat tekstin ymmärtämistä ja sanaston oppimista, ja ne helpottavat myös muistamista. Kuvissa käsitellään jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa sanastoa.

Kirja on tarkoitettu käytettäväksi opettajajohtoisesti, mutta kukin opettaja voi käyttää oppikirjaa omaan työtapaansa soveltaen ja parhaaksi katsomallaan tavalla. Kirjassa on paljon tehtäviä, joista opettaja voi valita omalle ryhmälleen soveltuvat harjoitukset ja laajentaa niitä omalla lisämateriaalillaan.

Aasta se alkaa -kirjan jatko-osa Lukumatka jatkuu soveltuu opiskelijoille, jotka ovat jo saavuttaneet mekaanisen lukutaidon tason.