Aksios 1

Tekstikirja

Tekstikirjassa on kolme tasoa: perusasiat tiivistelmänä, laajentava osa sujuvammin lukeville ja täydentävä lisä tiedonjanoisille. Kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa sekä tukee aiheen kertausta ja itsearviointia. Kirja on suunnattu 1. vuosiluokalle, mutta sitä voi käyttää vuorokurssiperiaatteella myös 2. luokalla.

Onni ja Anni -kertomukset on tarkoitettu aiheiden käsittelyyn oppilaan näkökulmasta, hänen omassa koulu- tai kotiympäristössään tai perheessään. Kertomus voidaan kuunnella yhdessä tai kuuntelu voidaan antaa kotitehtäväksi. Kertomuksia voidaan käsitellä niistä keskustellen tai oppilaat voivat piirtää niihin liittyviä tilanteita. Vaihtoehtoisesti kertomuksia voidaan dramatisoida dialogeiksi etenkin silloin, kun niissä on vuoropuhelua. Miksi Anni tai Onni sanoi jotakin tai toimi jollakin tavalla? Mitähän voisi tapahtua seuraavaksi? Miten oppilas itse toimisi tai mitä hän sanoisi vastaavassa tilanteessa?

Harjoituskirja

Harjoituskirjan tehtävät perehdyttävät oppilasta tekstikirjan sisältöihin, ja hän oppii soveltamaan niitä myös oman arkipäivänsä tilanteisiin. Joka jakson lopussa oppilas arvioi omaa osaamistaan.
Tehtävät etenevät luku kerrallaan aukeamittain, ja niissä on huomioitu oppilaiden yksilöllinen kehitys. Luvun ensimmäiset tehtävät eivät edellytä sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoa. Bonustehtävät on tarkoitettu niille oppilaille, jotka osaavat jo lukea sujuvasti ja hankkia tietoa itsenäisesti.
Lukemista, kirjoittamista ja ortodoksisen uskonnon peruskäsitteitä harjoitellaan myös kirjainkorttitehtävillä, joissa korteissa olevista kirjaimista muodostetaan sanoja ohjeen mukaan.
Harjoituskirjan tehtävät tukevat monipuolisesti oppilaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja monilukutaitoa. Tehtävien tueksi on laadittu myös muun muassa pelejä.

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 1–2

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

Tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

T1 – herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (S1, S2, S3, L2, L4)

T2 – ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin (S1, L1)

T3 – ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin (S1, L2, L7)
 
T4 – kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin (S2, L2, L3, L7)

Liite

Julkaistu 2017