3. Valmistaudun juhlaan

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilas käsitteisiin kirkollinen juhla ja maallinen juhla tai muu tiettyyn aikaan vietettävä tapahtuma. Kirkollisia juhlia ovat Kristuksen syntymän juhla eli joulu, Pyhän Nikolaoksen muistopäivä sekä Karjalan valistajien juhla. Muita syyskauden kalendaarisia tapahtumia ovat luterilaisessa kirkossa vietettävä pyhäinpäivä ja halloween, joiden lähtökohtiin opetuksen myös tulee perehdyttää.
Syyskauden aikana ortodoksinen kirkko viettää myös useita muita, lähinnä Neitsyt Mariaan liittyviä kirkkojuhlia. Opettaja voi tuoda ne esille opetuksessa kyseisinä ajankohtina, mutta tavoitteena ei ole niiden tarkempi käsittely. Niitä tullaan käsittelemään myöhemmillä vuosiluokilla.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T1, T2, T3, T4, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4 sekä c) sisältöalueista S1 ja S2.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 3 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Kuvan tarkastelun voi aloittaa kysymällä, keitä kuvassa on. Oppilas tunnistaa Pyhän perheen jäsenet, enkelit ja paimenia, kenties myös itämaan tietäjät. Voi myös kysyä, miten kuvasta tunnistaa Pyhän perheen (sädekehästä) tai mitä muuta kuvassa on. Oppilas tunnistaa eri eläimiä ja ehkä palmun tai saviruukut. Tärkeintä on kuitenkin tuoda esiin syntymäpaikka eli kallioluola ja siellä oleva seimi.