4. Tutustun Jeesuksen elämään

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilas Jeesuksen toiminnan alkuvaiheen tapahtumiin sekä siihen seutuun ja uskontoon, jonka piirissä Jeesus toimi elämänsä aikana. Tavoitteena on myös osoittaa, miten näitä tapahtumia muistellaan ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämässä kirkkovuoden aikana (teofania).

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T2, T3, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4 sekä c) sisältöalueista S1 ja S3.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 4 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Kuvan maiseman tarkoituksena on kertoa oppilaalle, millaisessa ympäristössä Jeesus toimi, tapasi opetuslapset ja opetti kansaa. Maisema on pelkistetty kuvaus Genesaretinjärven rannalta nykyisen Israelin pohjoisosasta (ks. kartta sivulla 69).
Kuvasta voi tarkastella esimerkiksi rakennuksia (talojen muoto) ja luontoa (vuoria, laaksoja, puita) ja verrata niitä oppilaiden tuntemiin vastaaviin asioihin hänen omassa lähiympäristössään. Voidaan myös pohtia, mitä elinkeinoja siihen aikaan on mahtanut olla (kenen lampaat ovat, kuka niitä hoitaa, voiko järvellä kalastaa). Opettaja voi myös esimerkiksi kertoa, että etualan matalat puut ovat oliivipuita, ja sen jälkeen hän voi kysyä oppilailta, kuka on syönyt oliiveja.