5. Tutustun Raamattuun

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilas kristinuskon ja kaikkien kristittyjen tärkeimpään kirjaan eli Raamattuun. Tavoitteena on myös, että oppilas tunnistaa sen kahden osan tärkeimmät sisällöt ja osaa liittää niihin kuuluvia asioita. Opitaan käsitteet Raamattu, Vanha testamentti ja Uusi testamentti sekä evankelista.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 5 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Aukeaman kuva esittää avattua Raamattua ja sen ensimmäisen kirjan eli Mooseksen kirjan alkusanoja. Aluksi oppilaita voi pyytää nimeämään kirjan sivulla näkyvät taivaankappaleet. Lukutaitoisten kanssa tekstin voi lukea ja pohtia oppilaiden kanssa, millainen maailma oli alussa. Edelleen voi pohtia, mikä ”valo” oli (ns. Jumalan valoa). Taivaankappaleet luotiin neljäntenä päivänä (1. Moos. 1:14). Opettaja voi tässä yhteydessä näyttää kirjasta tai heijastaa dokumenttikameralla vastaavan kohdan Mooseksen ensimmäisestä kirjasta Raamatusta.