6. Vanhan testamentin kertomuksia

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilas Vanhan testamentin sisältöihin Joosef-kertomusten kautta. Keskeisenä tavoitteena on herättää oppilaassa kertomusten tilanteiden ja tapahtumien avulla myötäelämisen, anteeksiannon ja oikeudenmukaisuuden pohdintaa ja tunteita sekä omien tunteiden tunnistamista ja hallintaa. Samalla tutustutaan yhteen Raamatun keskeisimpään sisältömuotoon, kertomuksiin.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T1, T2, T3, T6, T7, T8, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 sekä c) sisältöalueista S1 ja S3.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 6 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Vanhan testamentin sisällön tarkastelu alkaa tutustumalla Joosef-kertomuksiin. Aloituskuvan tarkastelu johdattaa siihen maantieteelliseen seutuun, johon kertomusten tapahtumat sijoittuvat. Oppilaita voi aluksi pyytää tarkastelemaan kuvaa ja kertomaan, mitä siinä tapahtuu. Sen jälkeen voi tarkastella yksityiskohtaisemmin, mitä eläimiä, kasveja ja rakennuksia kuvasta voi tunnistaa.