7. Uuden testamentin kertomuksia

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa ja johdattaa oppilas Uuden testamentin keskeiseen sisältöön eli Jeesuksen toimintaan opettajana ja hänen antamiinsa ohjeisiin. Hän toimi esimerkkinä ja opetti, kuinka ihmisten tulisi kohdella toisiaan. Jakson aikana Jeesuksen vertausten asiat tuodaan oppilaan omaan ympäristöön ja pohditaan käsitteitä lähimmäinen, auttaminen ja huolehtiminen. Uuden testamentin sisältöön tutustutaan kolmen Jeesuksen vertauksen avulla. Tarkastellaan käsitettä vertaus.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 sekä c) sisältöalueista S1 ja S3.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 7 aloituskuva.

Kuvankäsittelyvinkit

Aloituskuvan tarkastelu voidaan aloittaa pohtimalla, mitä kuvassa tapahtuu. Yksityiskohtaisemmin voidaan pohtia esimerkiksi sitä, mistä voi tunnistaa Jeesuksen, millaisia ja minkä ikäisiä ihmisiä kuvassa on ja missä ympäristössä kuvassa ollaan. Mitä kala kädessä istuva mies tekee? Mikä eläin kuvassa on? Onko se karannut Jeesukselta?