8. Jeesuksen elämän vaiheita

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustua Uuden testamentin kertomuksiin, jotka liittyvät Jeesuksen elämää ja pääsiäistä koskeviin tapahtumiin. Opitaan käsite suuri viikko ja se, mistä nimitys juontuu. Oppilas tutustuu suuren viikon tapahtumiin ja sen ortodoksisiin tapoihin ja perinteisiin, esimerkiksi jumalanpalveluksiin.
Opitaan myös käsitteet vitsojen siunaaminen ja virpominen, palmusunnuntai, kavaltaminen, ehtoollinen ja kuolleista ylösnousemus. Jaksossa osa suuren viikon päiväkohtaisista tapahtumista mainitaan vain nimeltä. Ne käsitellään tarkemmin Aksios 2 -kirjassa.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 sekä c) sisältöalueista S1, S2, S3.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 8 aloituskuva.

Kuvankäsittelyvinkit

Jakson aloituskuva esittää Jerusalemia, jonne Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeiset vaiheet sijoittuivat. Kuvasta voi havainnoida, millainen kaupunki saattoi Jeesuksen aikaan olla.
Oppilasta voi pyytää tunnistamaan kaupunkia ympäröivät muurit ja portit. Voidaan pohtia, mihin muuria tarvittiin ja miksi siinä on portteja ja korkeita torneja. Lisäksi voidaan tarkastella, millaisessa maastossa kaupunki sijaitsee.
Internetistä voi näyttää valokuvia siitä, miltä sekä vanha Jerusalem että sen uudempi osa näyttävät nykyään.