9. Tutustun muihin uskontoihin

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilaat muihin kuin hänen omaan uskontoonsa ja ohjata oppilaita tarkastelemaan ja ymmärtämään eri uskontojen juhlia, tapoja ja perinteitä. Erityisesti tavoitteena on tutustuttaa käsitteisiin kristinusko, islam ja juutalaisuus ja näiden uskontojen olennaisiin, näkyviin tunnusmerkkeihin (kirkko, moskeija, synagoga). Voidaan alustavasti pohtia käsitteitä kristinusko ja ei-kristinusko.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman a) tavoitteet T1, T4, b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4 sekä c) sisältöalueista S2.

Aksios 1 -oppikirjan luvun 9 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Muihin uskontoihin johdattavan kappaleen aloituskuvassa on kolmen eri uskonnon joitakin tyypillisiä piirteitä. Oppilaat voi laittaa pareittain tai pienissä ryhmissä tutkimaan ensin jokaista kuvaa erikseen ja tekemään siitä havaintoja. (Missä kuvissa näkyy vain miehiä? Missä kuvassa ei näy toimituksen johtajaa? jne.) Sen jälkeen voi yhdistää kuvista tehtyjä havaintoja ja tarkastella, mitä yhteistä ja mitä erilaista kuvien eri uskontoihin liittyvillä tapahtumilla on. Oppilaiden valmiuksien mukaan kuvista voidaan tarkastella, mitä yhteistä ja erilaista kuvissa näkyy verrattuna oppilaan omaan uskontoon.