1. Oma uskontoni koulussa ja perheessä

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on perehdyttää oppilas ortodoksisen kirkon jäsenyyteen liittyvään kasteen sakramenttiin ja siihen olennaisesti liittyvään kummiuteen.
Opitaan ortodoksisen uskonnon peruskäsitteitä, kuten kirkko ja tsasouna, sekä niihin kuuluvia ulkoisia ja toiminnallisia ominaispiirteitä. Lisäksi laajennetaan maantieteellisesti ymmärrystä ortodoksisuudesta. 

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman

  • tavoitteet T1, T2
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4
  • sisältöalueista S1, S2 ja S3.
Aksios 2 -oppikirjan luvun 1 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Kuvaa tarkastellessa oppilaiden kanssa voidaan keskustella siitä, mitä ortodoksiseen uskontoon liittyviä asioita kuvasta voi tunnistaa. Toisen vuosiluokan oppilaiden kanssa voi käsitellä tarkemmin ikoniaiheisia kuvia. Oppilaita voi pyytää kertomaan, mitä uskontoon kuuluvia asioita näkyy kuvan oppimateriaaleissa.

Lukuvuoden alussa voi myös tarkastella ja tunnistaa aukeaman kouluun liittyviä asioita sekä pyytää kertomaan, mitä kuvassa tapahtuu ja verrata sitä omaan uskontokuntaan tai luokkahuoneeseen. On huomioitava, että ikoni ja lampukka tai tuohus ovat aina osa uskonnon tuntia.

Huomioita

Opetuksen aluksi on syytä tutustuttaa oppilaat toisiinsa, varsinkin jos ryhmässä on oppilaita eri luokilta. Pohditaan yhdessä, mitä ortodoksisuus on ja miksi uskonnontunnilla ollaan eri oppilaiden kanssa kuin muilla tunneilla. Kerrotaan myös omista kokemuksista ortodoksiseen uskontoon liittyen (esimerkiksi papin tapaamisista, kirkkokäynneistä ja jumalanpalveluksista).