10. Tutustun muihin uskontoihin

Tavoitteet ja sisällöt

Jaksossa tutustutaan muihin uskontoihin ja ohjataan oppilasta tarkastelemaan sekä ymmärtämään eri uskontojen juhlia, tapoja ja perinteitä. Kurssien kierrosta riippuen jakson keskeisiin sisältöihin perehtymistä voidaan tässä myös syventää. 

Kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia yhdistää niiden isäksi nimetty Abraham Vanhasta testamentista. Jaksossa kerrotaan, mikä merkitys Abrahamin pojilla on eri uskonnoissa. Jakson jälkeen oppilaiden tulisi tunnistaa joitakin näiden uskontojen perinteitä ja tapoja.

Jaksossa opitaan uskontoihin liittyviä käsitteitä kuten luterilaisuuden virsi ja jumalanpalvelus, juutalaisuuden Toora ja sapatti sekä islaminuskon minareetti

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Uskontoihin ja niiden tapoihin tutustumisen voi aloittaa vierailemalla toisen uskonnon kirkossa tai muussa jumalanpalveluspaikassa mahdollisuuksien mukaan. Vierailu voisi tapahtua yhdessä kyseisen uskonnon opettajan kanssa. Jos se ei ole mahdollista, tutustumisessa voi hyödyntää mediassa olevaa materiaalia.

Muiden kuin oman uskonnon tarkastelun periaatteena on tutustuttaa oppilas muihin uskontoihin ekumeenisessa ja uskontodialogisessa hengessä. Sen kautta pyritään avaamaan oppilaassa toista uskontoa arvostava ja kunnioittava asenne. Tämä edesauttaa vahvistamaan myös oppilaan oman uskonnon tuntemusta ja suhtautumista siihen.

Uskontojen syvemmässä tarkastelussa niiden moninaisuuden hahmottamista voidaan havainnollistaa käsitekartalla, johon on jaettu kristinusko eli ortodoksisuus, luterilaisuus ja roomalaiskatolisuus sekä ei-kristinusko eli islam ja juutalaisuus. 

Aksios 2 -oppikirjan luvun 10 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuva esittää Abrahamin perhettä tilanteessa, jossa Abrahamin poika Ismael ja hänen äitinsä Hagar ovat lähdössä pois. He ovat lähdössä perheen sisällä olleiden erimielisyyksien vuoksi. Äiti Hagar on kuvassa vielä ovenpielessä, mutta poika Ismael punaisessa päähineessään on jo matkalla. Aasi on taustalla valmiina. Kuvaan on lisätty myös kotoaan poistuva Iisak, vaikka hänen lähtönsä tapahtui myöhemmin. 

Asetelma kuvastaa sitä, kuinka poikia pidetään varsinaisesti abrahamilaisten uskontojen lähtökohtana. Oppilaiden kanssa voi tutkia kuvassa olevien henkilöiden ilmeitä ja pohtia, miltä heistä on saattanut tuossa tilanteessa tuntua.

Tietoa opettajalle

Suomessa luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 70 % ja ortodoksiseen kirkkoon noin 1,1 % väestöstä. Juutalaiseen seurakuntaan kuuluu noin 1 500 henkeä. Islaminuskoisia Suomessa on noin 70 000 ja katolisen kirkon jäseniä noin 15 000.
Luterilaisen kirkon johtajan, arkkipiispan, istuin on Turussa. Sekä ortodoksisen että katolisen kirkon arkkipiispan istuimet sijaitsevat Helsingissä. Myös juutalaisten pääsynagoga ja koulu sekä Islam Keskus sijaitsevat Helsingissä. Toinen synagoga sijaitsee Turussa.

Maantieteellisesti ortodokseja on eniten Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Roomalaiskatolisen kirkon seurakuntia on paitsi pääkaupunkiseudulla myös Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Kouvolassa ja Oulussa. Roomalaiskatolisella kirkolla on Turussa vuonna 1986 perustettu birgittalaisluostari. Islaminuskoisia on eniten Etelä-Suomessa.