2. Tutustun kirkkooni

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on oppia ortodoksiseen uskontoon kuuluvia käsitteitä ja oman uskonnon tunnuspiirteitä. Jos oppilas on aloittanut uskonnon opiskelun Aksios 1 -kirjalla, nämä asiat täydentävät jo aiemmin opittua.

Tarkastellaan, mikä merkitys ristillä on ortodoksisessa uskonnossa ja muissa kristillisissä uskonnoissa. Tuodaan esille käsitteet arki, pyhä, kirkkovuosi, rukous ja jumalanpalvelus. Tavoitteena on pohtia niiden välisiä yhteyksiä. Tutkitaan yhtä ortodoksisen kirkon keskeistä tunnuspiirrettä, ikonostaasia. Opitaan liittämään se osaksi kirkkorakennusta.

Aksios 2 -oppikirjan luvun 2 aloituskuva.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Opetuksessa on hyvä kerrata jo aiemmin opittuja sanoja ja asioita.

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuvan tarkastelun voi aloittaa pyytämällä oppilaista nimeämään siitä jo tuntemiaan asioita. Toisaalta voidaan nimetä myös niitä asioita, mitkä eivät ole entuudestaan tuttuja.

Kuva esittää ikonostaasin keskeistä osaa, jossa on kuninkaan ovi ikoneineen sekä sen kahta puolta olevat Neitsyt Marian ja Kristuksen ikoni. Kuvassa on myös alttariin vievä ikonostaasin pohjoinen ovi. Kuninkaan ovien yläpuolella on siinä tavallisesti oleva ehtoollisen asettamisen ikoni.

Aloituskuvan tarkastelu toimii johdantona ja keskustelun pohjana jakson sisältöihin, kuten jakson ensimmäiseen lukuun, jossa tarkastellaan ristiä. Ikonostaasi on selitetty tarkemmin jakson neljännessä luvussa.