3. Valmistaudun juhlaan

Tavoitteet ja sisällöt

Jakso muodostaa sekä raamatullisen että kirkollisen kokonaisuuden Kristuksen syntymäjuhlasta eli joulusta. Kirkollinen kokonaisuus sisältää siis niitä elementtejä, joita ortodoksisessa kirkossa juhlaan liittyy. Näitä ovat esimerkiksi joulupaasto, ikoni ja juhlan tropari (troparia ei ole tekstikirjassa).

Joulun viettämisen tapoja tarkastellaan myös eri maiden uskonnollisessa ja muussa perinteessä.

Aksios 2 -oppikirjan luvun 3 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuva esittää Uuden testamentin kertomuksen kohtaa, jossa enkeli ilmestyi paimenille (Luuk. 2:8–12) ja kertoi heille Kristuksen syntymästä. Kuvan tarkastelun voi aloittaa tutkimalla paimenten ilmeitä ja asentoja. Mitä ne kertovat tilanteesta? Toisaalta voi myös tarkastella enkelin rauhallista (rauhoittavaa) ilmettä. Myös lampaiden ilmeet ovat hyvä tarkastelukohde. Huomiot ympäristöstä ja tapahtuman ajankohdasta ovat hyviä pohdinnan aiheita.