4. Tutustun Jeesuksen elämään

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on perehdyttää oppilas siihen, miten Kristuksen kasteen juhlaa muistellaan ja vietetään ortodoksisen kirkon perinteen mukaan. Jakson aikana opitaan juhlaan liittyvät käsitteet teofania ja suuri vedenpyhitys. Lisäksi opitaan tunnistamaan juhlan viettämisen ikoni ja sen elementit sekä yhdistetään teofanian ikoni käsitteeseen Pyhä Kolminaisuus.

Tavoitteena on, että oppilas saa kuvan siitä, millaisessa ympäristössä Jeesus on elänyt ja miten Palestiinan alueen eri kaupungit liittyvät Jeesuksen toimintaan.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman

  • tavoitteet T2, T3
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4
  • sisältöalueista S1, S3.
4. Tutustun Jeesuksen elämään

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuva esittää kirkkoa kiertävää ristisaattoa. Aloituskuvan tarkastelun voi aloittaa pyytämällä oppilasta nimeämään siinä olevia tuntemiaan ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia asioita.

Kuvan käsittelyn yhteydessä opitaan uusi käsite ristisaatto, jos se ole ollut esillä aikaisemmin. Kuvan tavoitteena on havainnollistaa oppilaalle ristisaatto ja siihen kuuluvia elementtejä. Oppilaista joku on voinut olla mukana ristisaatossa (kesällä tai talvella), ja häntä voi pyytää kertomaan siitä.

Oppilaiden kanssa voi myös pohtia, mikä vuodenaika kuvassa on kyseessä. Sen pohjalta voi myös päätellä, mihin kirkkojuhlaan ristisaatto mahdollisesti liittyy.