5. Tutustun Raamattuun

Tavoitteet ja sisällöt

Jaksossa perehdytään Raamatun esittämiin kertomuksiin maailman ja ihmisen luomisesta. Jakson tavoitteena on muodostaa oppilaalle käsitys Raamatun rakentumisesta kaksiosaiseksi pyhien kirjojen kokoelmaksi, joka välittää Jumalan sanaa. Lisäksi oppilas oppii sijoittamaan luomiskertomukset Vanhan testamentin alkuun. 

Kertomusten tarkoitus on havainnollistaa Jumalan huolenpitoa ja johdatusta ihmisen elämässä sekä antaa ohjeita hyvää elämää varten. Jakson aikana opitaan käsitteet pyhä kirja, luomiskertomus, luoja, suojelusenkeli, testamentti, näkyvä ja näkymätön maailma

Aksios 2 -oppikirjan luvun 5 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Aloituskuva esittää aukeamaa Vanhan testamentin sisällysluettelosta. Kuvaa tarkastellaan oppilaiden kanssa. Mikä on kirjakokoelman yläotsikko? 
Lasketaan, kuinka monen eri kirjan otsikkoa he siitä löytävät. Lyhenteet voi jättää huomioimatta. Verrataan oikeaan Vanhan testamentin sisällysluetteloon. Mitä kirjoja puuttuu kirjan kuvasta? Mitkä kirjat ovat Vanhan testamentin alussa? 
1. Mooseksen kirjaa voi pitää Vanhan testamentin tärkeimpänä kirjana, koska siinä kerrotaan maailman luomisesta. Luomiskertomusta käsitellään seuraavaksi.