6. Vanhan testamentin kertomuksia

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on välittää Joosef-kertomusten avulla oppilaalle näkemys Jumalan huolenpidosta. Jumala pitää huolta Egyptin katovuosien aikana Joosefista, hänen läheisistään sekä yleisesti tämän ajan ihmisistä. Tavoitteena on myös tutustua yleisesti Raamatun sisältömuotoon ja keskeisimpiin kertomuksiin. 

Jakson kertomukset ovat näytelmän muodossa, mikä antaa mahdollisuuden niiden dramatisointiin ja oppilaan omakohtaiseen eläytymiseen. Kertomusten kautta oppilas oppii tunnistamaan, pohtimaan ja hallitsemaan omia tunteitaan. Tavoitteena on herättää oppilaassa esimerkiksi myötäelämisen, anteeksiannon ja oikeudenmukaisuuden tunteita. 

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman

  • tavoitteet T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8 
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 
  • sisältöalueista S1, S3.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tämän jakson tehtävät ovat yhteiset kaikille Joosefia käsitteleville kappaleille. Tehtävät on tarkoitus tehdä vasta kaikkien Joosef-kappaleiden lukemisen jälkeen. 

6. Vanhan testamentin kertomuksia

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuva esittää tapahtumaa Vanhan testamentin Joosef-kertomuksista. Kuvassa Joosef ja hänen veljensä ovat kaivolla. Kuvan tarkastelun voi aloittaa pohtimalla, miksi he ovat kaivon äärellä. Tarkastelussa huomio tulee kiinnittää toisten veljesten ilmeisiin ja eleisiin. 

Ennen kertomusten käsittelyä oppilaiden kanssa voi pohtia, mitä kyseisessä tilanteessa voisi olla tapahtumassa ja miten Joosef reagoi tilanteeseen. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota tapahtumapaikkaan eli luontoon ja maisemaan. 

Tietoa opettajalle

Raamatun narratiivisuus ja teologia

Raamatun ja alkukirkon sanoma on luonteeltaan narratiivinen. Se ilmenee lukuisissa Vanhan ja Uuden testamentin kertomuksissa, joissa kuvataan Jumalan johdatusta ja Jeesuksen kautta tapahtunutta Jumalan toimintaa ihmisen pelastumiseksi. Raamatun kertomusten keskeisten sisältöjen tarkoituksena on havainnollistaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, Jumalan kaitselmusta ja huolenpitoa, ihmisen luottamusta Jumalaan, ihmisten keskinäisiä suhteita sekä toisen asemaan eläytymistä ja auttamista. Nämä teemat tulevat esille sekä Vanhan että Uuden testamentin sisällöissä, erityisesti evankeliumeissa.

Raamatun kertomuksiin sisältyy aina myös teologiaa. Esimerkiksi Joosef-kertomuksissa on paljon yhtymäkohtia Jeesuksen elämää kuvaaviin Uuden testamentin kertomuksiin, kuten pako Egyptiin ja paluu kansan eli ihmisten pelastajaksi. 
Kaikesta Joosefin kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta kertomusten tärkein sanoma on Jumalan johdatus ja kaitselmus.
Jaakobin poikaan liittyvät Joosef-kertomukset yhdistävät toisiinsa Vanhan testamentin patriarkkakertomukset (Abraham, Iisak ja Jaakob), Israelin kansan orjuuden Egyptissä ja sieltä palaamisen takaisin Kanaaninmaahan Mooseksen johdolla.

Joosef-kertomusten tausta

Jaakobilla oli kaksitoista poikaa ja yksi tytär. Lea-vaimon kanssa oli seitsemän lasta: pojat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon ja tytär Dina. Tämän palvelijan, Silpan kanssa: Dan, Naftali. Raakel-vaimon kanssa: Joosef ja Benjamin. Tämän palvelijan kanssa: Gad ja Asser. 
Jaakob teetti lempilapselleen, Joosefille, hienot vaatteet pojan täyttäessä 17 vuotta. Sellaista vaatetta pitivät vain ne, joiden ei tarvinnut tehdä töitä. Tämä teki hänen velipuolensa kateellisiksi.